HERŮFEK, Michal. Čerpání finančních prostředků z fondů EU [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7655. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.

Uložit do Citace PRO