SZOLTYS, Kryštof. Parametrické CAD systémy a databáze součástí [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7656. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Hana Kuchyňková.
Uložit do Citace PRO