BYRTUS, Jiří. Výpočet zkratových poměrů v lokální distribuční soustavě [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7664. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce David Topolánek.

Uložit do Citace PRO