VINKLER, Stanislav. Návrh autonomního zdroje elektrické energie [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7665. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Antonín Matoušek.

Uložit do Citace PRO