SMÝKAL, Michal. Vývoj stíhacích letounů do roku 1950 [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7667. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Karol Bencalík.
Uložit do Citace PRO