FAZEKAS, Tamás. Využití radiové sítě pro zajištění dispečerského řízení energetické sítě E.ON [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7672. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Baxant.
Uložit do Citace PRO