BELZOVÁ, Denisa. Modlitba za něco co odchází [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/76762. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliéry a kabinety FaVU. Vedoucí práce Václav Stratil.

Uložit do Citace PRO