POKORNÝ, Pavel. Construction of the Optimal Control Strategy for an Electric-Powered Train [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7683. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jan Čermák.
Uložit do Citace PRO