KUPČÍK, Roman. Initial Public Offering v podmínkách českého kapitálového trhu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7695. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Tomáš Meluzín.
Uložit do Citace PRO