ŠEDA, Miroslav. Tlakový senzor typu MEMS využívající nanokompozity [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/770. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Richard Ficek.
Uložit do Citace PRO