PAVLÍK, Jan. Širokopásmová Francisova turbina [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7703. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miloslav Haluza.

Uložit do Citace PRO