ORLÍKOVÁ, Pavlína. Podnikatelský záměr založení vzdělávací a poradenské agentury [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7705. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Václav Meluzín.

Uložit do Citace PRO