PUSKEILEROVÁ, Lenka. Bezpečnost provozu chladicích technologií na zimních stadionech [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/772. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce František Babinec.

Uložit do Citace PRO