NAVRÁTIL, Tomáš. Optimalizace kontrolních procesů ve výrobě statorů elektromotorů [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7724. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jiří Pernikář.
Uložit do Citace PRO