KOTABA, Jiří. Finanční a ekonomická strategie společnosti [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7727. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO