ZÁBOJ, Jakub. Návrh vytápění a ohřevu teplé vody v rodinném domě [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7743. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Charvát.
Uložit do Citace PRO