KAŠPÁREK, Vít. Charakterizace a syntéza sloučenin na bázi lanthanidocenů [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7747. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Lukáš Richtera.

Uložit do Citace PRO