BOLGÁR, Robert. Testování komunikace ochran podle IEC 61850 [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7750. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Toman.
Uložit do Citace PRO