BAJÁNEK, Tomáš. Monitoring částečných výbojů a jejich minimalizace v rozváděči UG ZS1 [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7752. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Ilona Lázničková.
Uložit do Citace PRO