OPLUŠTIL, Filip. Komunikační mix taneční školy [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7758. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Ludmila Navrátilová.

Uložit do Citace PRO