PIVOVARNÍK, Marek. Matematické principy robotiky [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7767. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jaroslav Hrdina.

Uložit do Citace PRO