DOHNAL, Petr. Větrná elektrárna ve vybrané lokalitě [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/777. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Martinec.
Uložit do Citace PRO