NOVOTNÝ, Václav. Únavové modely pro vyhodnocování spolehlivosti pájených spojů [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7771. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Olga Švecová.

Uložit do Citace PRO