BORSKI, Roman. Řídicí systém malé laboratorní větrné elektrárny [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7780. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Šlezingr.

Uložit do Citace PRO