NAVRÁTILOVÁ, Jana. Metody speciační analýzy sloučenin arsenu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7786. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Peter Šimko.

Uložit do Citace PRO