CIHLÁŘ, Jaroslav. Studium perovskitových oxidových katalyzátorů pro parciální oxidace metanu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7790. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Čičmanec,, Pavel Čičmanec,, Pavel.
Uložit do Citace PRO