RŮŽIČKOVÁ, Žaneta. Marketingová strategie hotelu Bítov [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7795. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.

Uložit do Citace PRO