KRÍŽO, Emil. Staré Brno - urbanisticko architektonická studie revitalizace města [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7817. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Luboš Františák.
Uložit do Citace PRO