POSPÍŠILOVÁ, Iva. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví versus česká úprava dlouhodobého majetku [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7824. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Anna Fedorová.

Uložit do Citace PRO