VEVERKA, Ivo. Návrh robotické buňky pro aplikaci typu Bin-Picking [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7832. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Aleš Pochylý.
Uložit do Citace PRO