HANÁČKOVÁ, Eva. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7839. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Solař.
Uložit do Citace PRO