VÍT, Jakub. Plnění emisních norem Stage IV u traktorových motorů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7854. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Dundálek.
Uložit do Citace PRO