BATELKOVÁ, Andrea. Řízení firemních dat a návrh jejich zálohování [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7856. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO