VACKOVÁ, Michaela. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7859. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Hana Urbášková.
Uložit do Citace PRO