VEČEŘA, Stanislav. Návrh zefektivnění pracovních postupů distribučního centra pomocí systému čárových kódů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7864. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO