ZOGATOVÁ, Lenka. Zahvízdej čtverec! [online]. Brno [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/78699. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Marian Palla.

Uložit do Citace PRO