ČIKL, Jaroslav. Marketingový plán nového projektu [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/787. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Světlík.

Uložit do Citace PRO