TOMÁŠ, David. Návrh informačního systému pro podporu chodu podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7870. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Bernard Neuwirth.
Uložit do Citace PRO