RYCHLÁ, Jana. Marketing bankovních služeb v České spořitelně, a.s [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7871. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.

Uložit do Citace PRO