MORDOVÁ, Lucie. Business Intelligence jako řešení pro řízení rizika [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7876. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO