TALANDA, Ivan. Optimalizace technologie výroby odlitků ze slitin Al metodou vytavitelného modelu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7899. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Horáček.
Uložit do Citace PRO