TOMANOVÁ, Veronika Anna. Postupy pro nakládání a vyvažování letadel [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7901. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Petr Veselý.
Uložit do Citace PRO