MRÁZKOVÁ, Monika. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7918. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO