CHLOUPEK, Tomáš. Hodnocení materiálových a procesních faktorů na DPS metodou smáčecích vah [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/792. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Starý.
Uložit do Citace PRO