NEČAS, Petr. Tváření vysokou rychlostí deformace [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7922. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Eva Peterková.

Uložit do Citace PRO