MAZŮREK, Václav. Podnikatelský záměr v oblasti pohostinství [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7926. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO