PÁLKA, Přemysl. Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Břeclav [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7931. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Luděk Mikulec.
Uložit do Citace PRO