FINSTERLOVÁ, Hana. Koloběh rtuti a jejích spécií v životním prostředí [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7936. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Hana Dočekalová.

Uložit do Citace PRO