ČESAL, Zdeněk. Daňové benefity zaměstnanců [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7942. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Polák.
Uložit do Citace PRO