MUSIL, Václav. Analýza AVG signálů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7943. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Rozman.
Uložit do Citace PRO